Eltakst

Elsjekken AS er et av få foretak som innehar Nemko-sertifisert Eltakstmann og autorisasjon i Norges takseringsforbund, med Eltakst som virkeområde.

Eltakst - boligsalg

 

Elsjekken AS tilbyr tilstandsvurdering av det elektriske anlegget i forindelse med boligsalg.

Tilstandsvurderingen vil vurdere om det elektriske anlegget i boligen er sikre å bruke, samt at de er utført etter gjeldende elektroregelverk, dvs. lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer.

 

Rapporten utarbeides som et tillegg til Boligsals-/Eieskifterapport, er tilpasset elektroregelverket, men tar utganspunkt i NS 3600 - Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, NS -3424 - Tilstandsanalyse or byggverk og NS 3451 - Bygningsdelstabellen

 

 

Eltakst - skadetakst og eierskiftesak

 

Elsjekken AS utfører skadetakst på elektriske annlegg på alle typer boliger og fritidsboliger.

 

Vi tilbyr også tilstandsvurdering av av det elektriske anlegget i forbindelse med nybygg og eierskifte. Her blir det evaluert om de elektrotekniske installasjonene i boligen er sikre å bruke, samt at de er utført etter gjeldende elektroregelverk, dvs. lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer.

 

Ved eierskiftesaker, vil opplysninger i takst og salgsprospekt også vurderes opp mot Avhendingsloven og Markedsføringsloven

Ved nybygg vil avtale/leveransebeskrivelse legges til grunn.

 

Følg oss

Elsjekken AS

Hanneviktoppen 1

4629 Kristiansand

 

Telefon: +47 932 48 165

E-post: post@elsjekken.com

Copyright @ All Rights Reserved