Termografering

Termografering

 

Termografering er en metode for å avdekke unormal varmgang i det elektriske anlegget, som kan medføre til havari eller brann. Dette er feil som kan skyldes:

  • Kontaktsvikt (dårlig kopling)
  • Komponentsvikt
  • Overbelastning
  • Feildimensjonering

 

Med termokamera kan vi utføre berøringsfrie målinger og skal normalt utføres på anlegg i drift. Metodikken er måling av temperaturern i det infrarøde spekteret, noe vil kunne avdekke forhold som ikke er synlige for det mennesklige øyet.

 

Elsjekken AS innehar Nemko-sertifisering iht. NEK 405-1 for Termografering av elektriske tavler, fordelinger, motorer og annet elektrisk utstyr.

Elsjekken AS dokumenterer også varmekabler ved hjelp av Termografering

 

Følg oss

Elsjekken AS

Hanneviktoppen 1

4629 Kristiansand

 

Telefon: +47 932 48 165

E-post: post@elsjekken.com

Copyright @ All Rights Reserved