Home


Elsjekken AS utfører uavhengig taksering, kontroll og termografering av elektriske installasjoner, for privat og næringskunder


Elsjekken AS er lokalisert i Kristiansand, men utfører oppdrag over hele Agder. På forespørsel utføres også oppdrag andre steder i landet.

Eltakst
Termografering
Internkontroll elektro
Elkontroll næring
Landbrukskontroll
Brannforebyggende
Elkontroll bolig
Andre tjenester