Tjenester


Elsjekken AS utfører uavhengig taksering, kontroll og termografering av elektriske installasjoner, for privat og næringskunder


Elsjekken AS utfører kontroll og taksering av elektriske anlegg  for  private og næringskunder.


Hverken Elsjekken AS eller Eltakstmann/kontrollør har bindinger til andre aktører, eller utfører noen typer installasjonsarbeid . Av denne grunn kan Elsjekken AS utføre alle sine tjenester på uavhengig grunnlag, uten noen som helst form for interessekonflikt eller blanding av roller.


Elsjekken AS er lokalisert i Kristiansand, men utfører oppdrag over hele Agder. På forespørsel utføres også oppdrag andre steder i landet.

Eltakst
Termografering
Internkontroll elektro
Elkontroll næring
Landbrukskontroll
Brannforebyggende
Elkontroll bolig
Andre tjenester