Elkontroll Bolig

Brannforebyggende Elkontroll bolig


Elsjekken AS utfører Elkontroll på alle tyber boliger og fritidsboliger med Nemko-sertifisert  kontrollør etter  NEK 405-2  Brannforebyggende elkontroll bolig. Her blir det  sjekket om  det elektriske anlegget i boligen er sikkert å bruke, samt at det er utført etter gjeldende elektroregelverk, dvs. lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer.


Mange forsikringsselkap gir premierabatt  på forsikringen, når det elektriske annlegget er kontrollert og funnet i orden av en sertifisert kontrollør. Elsjekken AS er FG-godkjent for utførelse av Brannforebyggende Elkontroll bolig iht. NEK 405-2

Kontakt Elsjekken AS
for avtale