Eltakst

Elsjekken AS er et av få foretak som innehar Nemko-sertifisert Eltakstmann og autorisasjon i Norges takseringsforbund, med Eltakst som virkeområde.

Eltakst - boligsalg


Elsjekken AS tilbyr  tilstandsvurdering  av det elektriske anlegget i forindelse med  boligsalg.

 

Tilstandsvurderingen vil vurdere om det elektriske anlegget i boligen er sikre å bruke, samt at de er utført etter gjeldende elektroregelverk, dvs. lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer.


Rapporten utarbeides som et tillegg til Boligsals-/Eieskifterapport, er tilpasset elektroregelverket, men tar utganspunkt i NS 3600 - Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig,  NS  -3424 - Tilstandsanalyse or byggverk og  NS  3451 - BygningsdelstabellenEltakst - skadetakst og eierskiftesak


Elsjekken AS utfører  skadetakst på elektriske annlegg på alle typer boliger og fritidsboliger.


Vi tilbyr også tilstandsvurdering av  av det elektriske anlegget i forbindelse med  nybygg og eierskifte.  Her blir det  evaluert om  de elektrotekniske installasjonene i boligen er sikre å bruke, samt at de er utført etter gjeldende elektroregelverk, dvs. lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer.


Ved eierskiftesaker, vil opplysninger i takst og salgsprospekt også vurderes opp mot Avhendingsloven og Markedsføringsloven

Ved nybygg vil avtale/leveransebeskrivelse legges til grunn.


Kontakt Elsjekken AS
for avtale