Landbrukskontroll

Elkontroll landbruk - Landbrukskontroll


Landbruket er et av de mest krevende driftsmiljøene når det kommer til elektrisk installasjon og utstyr. Det er det er mange utfordringer som eks. korrosive gasser, støv, fukt, store temperaturvariasjoner og forekomst av eksplosjonsfarlige områder, i tillegg til store forekomster av brannfarlige materialer. Det kan også være store temperaturvariasjoner og mekaniske påkjenninger noe som medførerr til at miljøet i landbruksbygg er krevende. Konsekvensene ved en brann på gården er store både materielt og emosjonelt.


I skjerpede krav i fra forsikringsselskapene, gjeldende i fra 1/1 - 2016 kreves det kreves kontroll av de elektriske anleggene, utføret av sertifiserte kontrollører tilknyttet et sertifisert kontrollforetak iht. NEK 405-4. Kontrollen skal utføres som en NEK 405-3 Elkontroll næring, med tillegg av NEK 405-1 Elektrotermografi. I tillegg skal kontrolløren inneha godkjenning med spesial merking i FG for for kontroll av elektriske anlegg i landbruk.


Elsjekken AS innehar alle sertifiseringer og godkjenneinger og tilfredsstiller med dette alle disse kravene. Ta kontakt for avtale om Elkontroll landbruk.

Kontakt Elsjekken AS
for avtale