Termografering

Termografering


Termografering er en metode for å avdekke unormal varmgang i det elektriske anlegget, som kan medføre til havari eller brann. Dette er feil som kan skyldes:

Kontaktsvikt (dårlig kopling)

Komponentsvikt

Overbelastning

Feildimensjonering


Med termokamera kan vi utføre berøringsfrie målinger og skal normalt utføres på anlegg i drift. Metodikken er måling av temperaturern i det infrarøde spekteret, noe vil kunne avdekke forhold som ikke er synlige for det mennesklige øyet.


Elsjekken AS innehar Nemko-sertifisering iht. NEK 405-1 for Termografering av elektriske tavler, fordelinger, motorer  og annet elektrisk utstyr.

 

Elsjekken AS dokumenterer også varmekabler ved hjelp av Termografering


Kontakt Elsjekken AS
for avtale